Svenskt Ambulansflyg firar ett år med beredskap för hela Sverige

Den 21 februari 2023 firar Svenskt Ambulansflyg ett år i operativ drift för hela Sverige. Idag är det ett år sedan öppning av beredskapsbasen på Arlanda med beredskap tillgänglig för Sveriges samtliga regioner.

Beredskapsbasen i Umeå öppnade 15 november 2021 och vid Landvetter 1 februari 2022.

– Svenskt Ambulansflyg är ett lyft för svensk sjukvård och ett bidrag till Sveriges nationella beredskap. Samtliga Sveriges regioner har en likvärdig tillgång till dygnetruntberedskap och förutsättning att erbjuda sina invånare en jämlik sjukvård, säger Ola Karlsson (M), styrelseordförande, Svenskt Ambulansflyg.

– Jag är stolt över vad Svenskt Ambulansflyg har presterat under ett första år i drift. Ett stort tack vill jag rikta till alla regioner för engagemang i arbetsgrupper på olika nivåer. Ett nära samarbete med de tre vårdgivande regionerna har betydelse i en patientsäker sjukvård, säger Anna Alm Andersson, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg

Svenskt Ambulansflyg lägger ett uppstartsår till ända och blickar framåt för fortsatt utveckling av verksamheten tillsammans med Sveriges samtliga regioner.

Aldrig långt till specialistsjukvård

Dygnet runt årets alla dagar är det inte längre än en flygresa till specialistsjukvård någonstans i Sverige. Det förtidigt födda barnet med sina föräldrar kan flyga till en neonatalavdelning, en person med brännskada kan vårdas vid brännskadeklinik eller någon med akut hjärtsjukdom kan få livsavgörande vård av hjärtspecialist. Men oftast är en transport med Svenskt Ambulansflyg en planerad resa till och från en behandling.

Sedan juli 2022 bedrivs verksamheten enligt nivåer för en verksamhet i full drift. Snittet över årets sista sex månader är 480 flygtimmar och årets sista månad 525.

– Vi är nära att nå målet om ett snitt om 500 flygtimmar per månad och allt pekar på att behovet är större än så, säger Anna Alm Andersson.