Sjukvård på vingar för Sveriges regioner

Svenskt Ambulansflyg är ett kommunalförbund där samtliga Sveriges 21 regioner är medlemmar. Verksamheten samordnar och utför ambulanstransport med flygplan med beredskap vid tre beredskapsbaser, dygnets alla timmar, året runt.

 

Beredskapsbaser

Beredskapsbaser i Umeå, Stockholm/Arlanda och Göteborg/Landvetter, bemannas dygnet runt, för att snabbt kunna agera vid ett akut uppdrag.