Nyheter

Presstexter hittar du på Svenskt Ambulansflyg hos Via TT

Här finns även pressbilder som får användas fritt av Sveriges 21 regioner och i samband med redaktionell text om Svenskt Ambulansflyg.

-----------

Välkommen till samtal om luftburen ambulanssjukvård

Regional samverkan – till nytta för Sveriges befolkning och beredskap

Se inbjudan

Svenskt Ambulansflyg och Svensk Luftambulans bjuder gemensamt in till samtal om regionalt samarbete och samordning av luftburen ambulanssjukvård ur ett befolkningsperspektiv och om beredskap vid större händelser och kris.

När: Torsdag den 27 juni, klockan 12.00–13.00
Var: Novgorodgränd 1, Visby (Region Västerbotten)

Salladslunch finns till anmälda och därefter gäller först till kvarn.
Följ samtalet digitalt: https://youtube.com/live/fhrL6m5guHM?feature=share

-----------

KSA Förbundsfullmäktige sammanträde

Torsdag den 25 april 2024, kl. 17.00–19:00.

Sammanträdet genomförs digitalt.

Åhörare erbjuds att följa KSA Förbundsfullmäktige via Youtube: https://youtube.com/live/vcjwVTGMROc?feature=share

Kallelse och underlag blir tillgängliga på webben den 18 april:

https://svenskt-ambulansflyg.se/kommunalfoerbund/ksa-foerbundsfullmaektige/underlag-fullmaektigesammantraeden/

---

Extra sammanträde KSA Förbundsfullmäktige 

torsdag 8 februari 2024 – 17.00–18.00

Åhörare kan följa sammanträdet på Youtube: https://youtube.com/live/yzH8rKMnUv0?feature=share

För kallelse och underlag: https://svenskt-ambulansflyg.se/kommunalfoerbund/ksa-foerbundsfullmaektige/underlag-fullmaektigesammantraeden/

---

KSA Förbundsfullmäktige sammanträde

Torsdag den 9 november 2023, kl. 16.00–18:00.

Sammanträdet genomförs digitalt.

Åhörare erbjuds att följa KSA Förbundsfullmäktige via Youtube: https://youtube.com/live/QdlNnVz3GlA

Kallelse och underlag finns tillgängliga på webben:

https://svenskt-ambulansflyg.se/kommunalfoerbund/ksa-foerbundsfullmaektige/underlag-fullmaektigesammantraeden/

-----------

Välkommen till digitalt Kunskapsseminarium

Nationell Beredskap

Torsdag den 26 oktober 15.00–17.00 Se program

Här kan du se seminariet i efterhand: LÄNK

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg välkomnar tjänstepersoner och politiker i 
Sveriges 21 medlemsregionerna att delta i seminarium om ambulansflygets uppdrag och utveckling. Seminariet genomförs på förbundsstyrelsens uppdrag.
Seminariet spelas in och kan ses i efterhand.

Moderator: Joachim Ahl, bitr. förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg

Moderator Joachim Ahl, bitr. förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg 

 • Ambulansflygets roll i nationell beredskap 
  Anna Alm Andersson, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg 
 • Utvecklat beslutsstöd 
  Johan Thunberg, medicinsk rådgivare, Svenskt Ambulansflyg 
 • Helikopterns team i ambulansflyg 
  Per Marcusson, verksamhetschef, Luftburen ambulanssjukvård Region Norrbotten 
  Stefan Isberg, ledningsansvarig läkare, LIV Norr, Region Västerbotten 
 • Intensivvårdsteam LIV Väst 
  Martin Hübrich, sektionschef, ANOP/IVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
 • Betydelse i ett nationellt perspektiv 
  Malin Sjölander (M), styrelseledamot, Svenskt Ambulansflyg och regionråd i Region Kalmar län 

Panelsamtal 

 • Malin Sjölander (M), styrelseledamot, Svenskt Ambulansflyg och regionråd i Region Kalmar län 
 • Lotta Jansson, Medicinsk Service, Region Dalarna 
 • Anna Alm Andersson, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg 
 • Patrik Söderberg, överläkare, Region Stockholm 
 • Johan Thunberg, medicinsk rådgivare, Svenskt Ambulansflyg 
 • Per Marcusson, verksamhetschef, Luftburen ambulanssjukvård, Region Norrbotten 
 • Stefan Isberg, ledningsansvarig läkare, LIV Norr, Region Västerbotten 
 • Martin Hübrich, sektionschef, ANOP/IVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 ---

Ambulansflyg – betydelse för nationell beredskap

Välkommen till seminarium i Visby, onsdag 28e juni 2023, klockan 09.00–10.00, Novgorogränd 1

Seminariet streamas och spelas in för visning i efterhand.https://www.youtube.com/watch?v=y-ZdrB7xwmc

Sveriges samtliga 21 regioner har bildat Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg utifrån en övergripande ambition om en jämlik sjukvård. Sjukvård är inte längre bort än en flygresa, oavsett vårdbehov. Samarbetet har även betydelse för nationell beredskap och förmåga. Fem ambulansflygplan kan samordnat dirigeras vid en större samhällsstörning. Med initiativet tar regionerna ett övergripande nationellt ansvar.

Program

Mervärden för Sverige och regionerna
Ola Karlsson (M), styrelseordförande, Svenskt Ambulansflyg

Erfarenheter och beredskap vid händelser av nationell betydelse
Anna Alm Andersson, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg

Gotlands behov av ambulansflyg och specifikt under Almedalsveckan
Eva Borin, beredskapsläkare och kirurg, Region Gotland

Panelsamtal 
Hur kan Svenskt Ambulansflyg nyttjas för beredskap i ett nationellt intresse?
• Ola Karlsson (M), styrelseordförande, Svenskt Ambulansflyg – moderator 
• Heléne Björklund (S), ledamot Försvarsutskottet, Sveriges Riksdag
• Nicklas Sandström (M), vice ordförande, Svenskt Ambulansflyg, regionråd, Region Västerbotten
• Anna Alm Andersson, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg
• Göran Angergård, regiondirektör, Region Gävleborg
• Pia Näsvall, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Norrbotten
• Eva Borin, beredskapsläkare och kirurg, Region Gotland

Programmet för utskrift: Länk

Se Almedalens officiella program: https://almedalsveckan.info/program/69311

Pressmeddelande om programpunkten: https://via.tt.se/pressmeddelande/ambulansflyg-betydelse-for-nationell-beredskap?publisherId=3236118&releaseId=3354374&lang=sv

----

Fullmäktigesammanträde onsdag 230621 – 16.00–18.00

Sammanträdet streamas på: https://youtube.com/live/4Tu0o8TKvHU?feature=share

Kallelse med ärendelista

Handlingar

---

Sammanträde KSA Förbundsfullmäktige

Torsdag 13e april 2023, 16.00–18.00

Sammanträdet är offentligt och kan följas via: https://youtube.com/live/au4shWMwLXM?feature=share

Kallelse, ärendelista och underlag publiceras, torsdag den 6 april, på: https://svenskt-ambulansflyg.se/kommunalfoerbund/foerbundsfullmaektige/underlag-fullmaektigesammantraeden/

---

Hantering av underskott

Förbundsfullmäktige har fattat beslut om att underskottet för 2022 ska regleras av kommunalförbundet och med hänsyn till synnerliga skäl, under en period av 10 år

Läs mer under protokoll §45 221208

---

Förbundsfullmäktige – digitalt

8 december 16–18

Kallelse med föredragningslista och Handlingar

Följ sammanträdet på Uppdaterad länk: https://youtu.be/PR0wP7V7gkU

---

Förbundsfullmäktige – digitalt

13 oktober 16–18

Kallelse med föredragningslista och Handlingar

Följ sammanträdet på: https://youtu.be/3c2dtNaLFsM

---

 

Digitalt Kunskapsseminarium

Beredskap och kapacitet

20 oktober 2022, kl 13.00–16.00

OBS programmet är uppdaterat med ytterligare en föredragshållare.

Mer information och anmälan och PROGRAM

---

KSA Förbundsfullmäktige om Budget 2023

30 juni 2022, 16.00–18.00
Ta del av Kallelse med ärendelista och Handlingar.

Länk för att följa sammanträdet: https://youtu.be/P4oaVWi6o2U

Sammanträdestider 2022

---

Svenskt Ambulansflyg öppnar för hela Sverige med operativ start på Arlanda

Den 21 februari öppnar Svenskt Ambulansflyg beredskapsbasen på Arlanda, vilket är den sista pusselbiten i en beredskap för hela Sverige. Basen på Arlanda har beredskap med två ambulansflygplan dagtid och ett nattetid. Läs mer i presstext

---

Förbundsordning 2022 och dom i Förvaltningsrätten

Förbundsfullmäktige för Svenskt Ambulansflyg har den 10 februari antagit en ny Förbundsordning, vilken reglerar bland annat kommunalförbundets ändamål och uppgifter. Ny förbundsordning träder i kraft när den är antagen i samtliga regioners fullmäktigeförsamlingar.

3 § Ändamål, uppgifter: Förbundets ändamål är att bedriva luftfartsverksamhet och för medlemmarna tillhandahålla ambulansflyg samt samordna och koordinera densamma. I ansvaret ingår att via egen regi eller utkontraktering omhänderta den operativa driften av såväl ambulansflyg som beställnings- och koordineringscentral. Förbundet skall även i övrigt verkar för utveckling av förbundets verksamhet.
– Jag är stolt över både resultat och en arbetsprocess där styrelse, fullmäktige och 21 regioner deltagit med stort engagemang och konstruktiv dialog, säger Ola Karlsson (M), styrelseordförande, Svenskt Ambulansflyg.
– Den nya förbundsordningen ger verksamheten möjlighet att verka och utvecklas inom givna ramar. Det är mycket bra att vi kommit i mål på relativt kort tid, säger Anders Sylvan, förbundsdirektör, Svenskt Ambulansflyg.

Dom i Förvaltningsrätten
Förvaltningsrätten i Umeå har den 18e februari meddelat dom i mål gällande laglighetsprövning av två fullmäktigebeslut fattade 2021, om att bilda flygbolag och anställa piloter. Besluten har prövats mot gällande Förbundsordning. Kommunalförbundet har tagit emot domarna som analyseras i hur de ska behandlas och bemötas. Läs mer i presstext

---

Kallelse KSA Extra Förbundsfullmäktige

Torsdagen den 10 februari, kl. 16.00-18:00.
Sammanträdet genomförs som videomöte via Zoom. 
Åhörare erbjuds att följa fullmäktige via separat länk, som förmedlas till anmälda dagen före sammanträdet.
Anmälan till nämndsekreterare: mariann.holmberg@svenskt-ambulansflyg.se 
Kallelse med föredragningslista (uppdaterad 220207) och tillhörande Handlingar (uppdaterad 220209)

Länk för åhörare att följa fullmäktige: https://youtu.be/FeJ_PjdBoP4

 --

Svenskt Ambulansflyg öppnar beredskapsbas på Landvetter

Den första februari är det premiär för Svenskt Ambulansflyg vid Göteborg Airport/Landvetter. Basen har beredskap dygnet runt med ett ambulansflygplan bemannat av två piloter och en sjuksköterska. Läs mer

---

Kallelse KSA Förbundsfullmäktige

Torsdagen den 25 november 2021, kl. 16.00-18:00.
Sammanträdet genomförs som videomöte via Zoom. Länken förmedlas i ledamöternas kalenderbokning. Åhörare erbjuds att följa fullmäktige via separat länk, som förmedlas till anmälda dagen före sammanträdet.
Anmälan till nämndsekreterare: mariann.holmberg@svenskt-ambulansflyg.se 
Kallelse med föredragningslista tillhörande Handlingar

Åhörarlänk till sammanträdet

--

2021.10.06 – Svenskt Ambulansflyg inleder flygträning

Träningsflygningar i stor skala innebär att de blågula ambulansflygplanen kommer synas i svenskt luftrum och på många flygplatser runt om i Sverige. Träningsflygning inleds som deklarerad icke-kommersiell flygverksamhet, för att enligt plan övergå till kommersiell licens senare under oktober månad.

Läs presstext i sin helhet

--

2021.09.06 – Svenskt Ambulansflyg bjöd in till pressträff och visning av det första ambulansflygplanet

Sammanfattande text och foton från pressträff vid Umeå Airport den 2 september 2021. Efter två år av intensivt utvecklingsarbete tillsammans med flygplanstillverkaren Pilatus Aircraft Ltd, har ett av de sex ambulansflygplanen landat i Sverige. I hangaren vid Umeå Airport har media samlats med regionala företrädare och medarbetare från Svenskt Ambulansflyg.

Läs presstext i sin helhet

--

2021.06.21 – Styrelsen för Svenskt Ambulansflyg (KSA) beslutar om rekrytering av piloter

Styrelsen för Svenskt Ambulansflyg uppdrar åt förbundsdirektören att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa verksamhetsstart i november. Beslutet är en följd av att styrelsen beslutat att avbryta pilotupphandlingen som tidigare ogiltigförklarats av Förvaltningsrätten.

– Vi vill ge Anders Sylvan det handlingsutrymme han behöver för att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa driftstart utan att hamna i ett läge där patientsäkerheten hotas, säger Ola Karlsson (M), styrelseordförande, Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) och oppositionsråd i Region Örebro.

Läs presstexten i sin helhet

--

Granskning av tidigare tjänsteköp

KSAs nuvarande ledning har gått tillbaka och granskat tjänsteköp från en leverantör, ett samarbete som inleddes första gången 2018 och som har avslutats försommaren 2021.

Vi ser att KSA inte har genomfört någon formell upphandling av leverantören. Uppdragen har varit efterföljande och behandlats som separata och varför sig som direktupphandling.

När vi summerar uppdragen då ser vi att det samlade beloppet överskrider gränsen för Lou.

Därav kommer KSA fortsätta en fördjupad granskning.

--

Domar i överprövad pilotupphandling

Förvaltningsrätten Umeå har den första juni 2021 meddelat beslut i tre mål som rör överprövad tilldelning i pilotupphandling.

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg har inte för avsikt att överklaga förvaltningsrättens beslut. 

Som tidigare meddelat kan styrelsen fatta beslut som har inverkan på fortsatt vägval för rekrytering av piloter vid sammanträde i juni.

I två av målen har förvaltningsrätten beslutat att upphandlingen ska göras om med hänvisning till otydlig kravställan. Ett av målen bifalls inte med hänvisning till att den sökande inte riskerat att lida skada.

--

2021.05.28 – Svenskt Ambulansflyg har tillsatt tjänsten som Accountable Manager (AM) 

Fredrik Lambeck tillträder funktionen som Accountable Manager (AM), vilket är en central position för en verksamhet inom luftfart.

– Svenskt Ambulansflyg är en viktig och positiv utveckling för svensk sjukvård och luftfart. För mig är det här mer än ett jobb och uppdrag, det är en möjlighet att verkligen bidra till det svenska samhället, uttrycker Fredrik Lambeck, Accountable Manager (AM), Svenskt Ambulansflyg.

Se presstexten i sin helhet Länk

--

2021.05.28 – Svenskt Ambulansflyg inleder rekrytering av piloter

I ett första steg annonseras efter ett mindre antal piloter med administrativ nyckelkompetens. Nästa steg är en bredare förfrågan om piloter för endast operativ drift.

Tf förbundsdirektör Anders Sylvan har fattat beslut om att inleda rekrytering för en möjlig anställning under förutsättning av styrelsens beslut i juni.

- Jag ser inte något alternativ till rekryteringsstart utan att riskera verksamhetsstart under november, vid basen i Umeå. Ytterligare försening ser jag inte som möjligt, säger Anders Sylvan.

Läs presstexten i sin helhet Länk

--

2021.05.28 – Svenskt Ambulansflyg laddar för första lyftet i november

Styrelsen för Svenskt Ambulansflyg, KSA, har haft ett första styrelsesammanträde sedan tillsättning av tf förbundsdirektör. Verksamheten har gjort ett omtag och styrelsen har analyserat dess förmåga utifrån risker och möjligheter.

- Vi är mycket nöjda med genomgången och det intensiva arbetet som just nu bedrivs i verksamheten. Nu tar vi sikte mot driftstart vid tre baser med start i november och framåt, säger Ola Karlsson (M), styrelseordförande KSA och oppositionsråd, Region Örebro.

Läs presstexten i sin helhet. Länk

--

2021.04.23 – Pressmeddelande – Leverans av ambulansflygplan senareläggs

Planerad leverans av ambulansflygplan i april/maj senareläggs som en anpassning till framflyttad driftstart för Svenskt Ambulansflyg.

Läs presstexten i sin helhet. Länk

--

2021.04.23 – Pressmeddelande – Årsredovisning fastställd för Svenskt Ambulansflyg

Fullmäktige för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, KSA har beslutat att godkänna årsredovisning och att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

Läs presstexten i sin helhet. Länk

--

2021.04.16 – Pressmeddelande – Förbundsdirektör lämnar

Nuvarande förbundsdirektör för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) lämnar sin tjänst och Anders Sylvan blir tf förbundsdirektör.

Läs presstexten i sin helhet. Länk

--

2021.04.09 – Pressmeddelande – Senarelagd start av Svenskt Ambulansflyg

Styrelsen för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) har fattat beslut om senarelagd start.

Driftstart ändras från augusti till november för Umeå. Från oktober till november för Arlanda och vid Landvetter från november till senast januari. Aktiviteter inför uppstart och rekryteringar anpassas till den nya tidplanen. Den framflyttade starten hänger ihop med att upphandling av piloter är överklagad till förvaltningsrätten.

Läs presstexten i sin helhet. Länk

--

2021.03.09 - Pressmeddelande - Svenskt Ambulansflyg fördelning av uppstartskostnader

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) har vid fullmäktigesammanträde fattat beslut om fördelning av uppstartskostnader under 2021, enligt folkmängd och geografi. Det är samma modell som används enligt förbundsordningen vid fördelning av fasta kostnader.

Läs presstexten i sin helhet. Länk

--

2021.03.02 - Extra fullmäktigesammanträde

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg genomför extra fullmäktigesammanträde måndag 8 mars kl. 16.00 (digitalt sammanträde)

--

2021.02.24 - Tilldelningsbeslut

Svenskt Ambulansflyg har efter att ha återkallat tilldelningsbeslut för fortsatt utvärdering fredagen den 19 februari återigen tilldelat kontrakt i upphandling av flygplansbemanning för sin flygambulansverksamhet. Tilldelningsbeslutet har meddelats anbudsgivarna via Tendsign. OSM Aviation Crew AB har återigen tilldelats kontrakt och kommer att förse Svenskt Ambulansflyg med befälhavare och styrmän och därmed bemanna KSA:s beredskapsverksamhet (24/7/365). Kontrakt avses tecknas mellan parterna den 2 mars 2021.

KSA kommer som bekant att bedriva sin verksamhet i ett multi-crew pilot-koncept och har efterfrågat befälhavare med 2500 flygtimmars erfarenhet och styrmän med 1000 flygtimmars erfarenhet, sammanlagt 37 besättningsmedlemmar.

Svenskt Ambulansflyg ser mycket fram emot ett nära och gott samarbete med OSM Aviation Crew.

--

2021.02.11 - KSA söker HR-ansvarig och IT-ansvarig till Umeå.

Läs mer här.

--