Kontakta oss

Telefon växel: 090-550 05

E-post: info@svenskt-ambulansflyg.se

Postadress: Svenskt Ambulansflyg, c/o Regionens hus, 901 89 UMEÅ  

Diariet: diariet@regionvasterbotten.se 
Dataskyddsombud: dataskyddsombud@svenskt-ambulansflyg.se 

Mediakontakt: Mariann Holmberg
Tel: 073-800 86 16 | E-post: mariann.holmberg@svenskt-ambulansflyg.se
Pressinfo

 

---

OBS! Svenskt Ambulansflyg är under uppbyggnad och har inte någon operativ flygverksamhet. Vid behov av flygambulanstransport idag vänd dig till närmaste sjukhus i ditt hemlandsting. Vid akuta sjukdomsfall ring 112.

---