Budget, Redovisning – delår och helår

Förbundsordning

 

Reviderad KSA Förbundsordning 3.0 240208: Länk
Reviderad förbundsordning vinner laga kraft efter beslut i samtliga regioners fullmäktigeförsamlingar

Förbundsordning 2.0 2022: Länk

Förbundsordning 1.0 2016: Länk

Årsredovisningar

Beslutad av förbundsstyrelsen och läggs fram tillsammans med revisionsberättelsen för förbundsfullmäktige för godkännande den 25 april.

Delårsrapporter

Budget