39 svenska flygplatser besökta under 2023

Under 2022 har Svenskt Ambulansflyg utfört uppdrag åt Sveriges regioner vid 39 av Sveriges trafikflygplatser och 28 flygplatser utanför Sveriges gränser (Norden och norra Europa). Drygt hälften av beställningarna görs av de fyra nordliga regionerna. Majoriteten av uppdragen är planerade och samordnas för bästa effektivitet och en mindre del är akuta. De allvarligast sjuka följs av specialteam eller specialistläkare från avdelning till avdelning.

 – Vi är otroligt tacksamma för det fina mottagandet och den goda service som erbjuds vi Sveriges flygplatser. När det gäller att rädda liv, då finns en gemensam förståelse för betydelsen av att öppna en flygplats, oavsett tid på dygnet eller om den är utpekad som beredskapsflygplats, säger Anna Alm Andersson.

Oftast utför Svenskt Ambulansflyg transporter mellan sjukhus, men det händer att patienter transporteras med vägambulans direkt till närmaste flygplats. Det är ofta akuta sjukdomstillstånd där det handlar om att rädda liv. Exempel på dessa flygplatser utan närhet till sjukhus är Pajala, Vilhelmina och Hemavan.

Se lista över besökta flygplatser under 2022. Totalt nära 6000 starter.

Flest besök av ambulansflyg

Geografiskt utsatta orter med stort transportbehov är Åre/Östersund, Gällivare, Kiruna och Visby. Här landar Svenskt Ambulansflyg nästan varje dag och vissa dagar flera gånger. Gemensamt är en permanent eller periodvis större befolkning än formellt invånarantal, antingen i form av turism eller inpendlande arbetskraft. Även flygplatserna i Borlänge och Mora ligger högt under påsk- och sportlovsveckor.

På Lappland Airport i Gällivare landade Svenskt Ambulansflyg 365 gånger under 2022. Lika många gånger på Åre Östersund Airport.

Stort inflöde av patienter från andra regioner

De stora universitetssjukhusen med uppdrag för högspecialiserad vård har ett stort inflöde av patienter från övriga regioner i Sverige. Många transporter utförs därför till och från flygplatserna i Umeå, Arlanda, Göteborg, där även beredskapsbaser är placerade. Luleå ligger i topp som regionalt större sjukhus i en glest befolkad region. Många av Sveriges flygplatser får regelbundet besök av Svenskt Ambulansflyg. Några av dem är Malmö, Linköping, Sundsvall, Kalmar, Trollhättan, Skellefteå, Jönköping, Örebro, Karlstad, Örnsköldsvik, Ronneby . . . .

Ambulansflyg lyfter från Gällivare